Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 4: Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Móng Cái.