Kiểm tra, kiểm soát

Quảng Ninh: Tăng cường đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lợi dụng chủ trương chỉ đạo của Chính phủ trong việc tạo điều kiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa khi đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Các hành vi gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.