Tin tức sự kiện

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đội QLTT số 9 - huyện Hải Hà)

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Đội Quản lý thị trường số 9; địa chỉ: thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá như sau: