Tin tức sự kiện

Chặn đứng 100 kg xúc xích chuẩn bị đưa ra thị trường

Đội Quản lý thị trường số 7 (thị xã Đông Triều) thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa ngăn chặn một vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể