Xử lý vi phạm 6 tháng năm 2021

  Phát hiện và xử lý: 
  387 vụ (347 đối tượng).
  Phạt vi phạm hành chính: 3.721.250.000 đồng.
  Trị giá hàng hóa tịch thu, phát mại: 1.686.769.000 đồng.
  Trị giá hàng hóa tiêu hủy: 5.915.203.000 đồng.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911
You do not have the roles required to access this portlet.