Hoạt động

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đội QLTT số 1)

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Đội Quản lý thị trường số 1; địa chỉ: phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá như sau: