CỤC QLTT THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

  Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định XPVPHC số 4844/QĐ-XPVPHC ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4845/QĐ-TTTVPT ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tịch thu tang vật VPHC do không xác định được người vi phạm;

Căn cứ Quyết định XPVPHC số 510/QĐ-XPVPHC ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - CQLTT ngày 18/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản và thành lập Hội đồng xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ - CQLTT ngày 31/3/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản và thành lập Hội đồng xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

STT Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Chất lượng
1 Lưỡi cưa lọng Cái 9.900 Hàng mới
2 Bugi ô tô Cái 2.400 Hàng mới
3 Giầy vải nam Đôi 250 Hàng mới
4 Linh kiện điện thoại Kg 45 Hàng mới
5 Vòi chậu rửa bát nóng lạnh mạ crom Chiếc 170 Hàng mới
6 Bộ phụ kiện 5 món phòng tắm ( 01 kệ treo khăn,
01 móc treo, 02 kệ góc mạ crom, 01 cọ bồn cầu,
 01 hộp đựng giấy vệ sinh mạ crom)
Bộ 75 Hàng mới
7 Chậu rửa bát 02 hố KT(1040 x 490 x 270)mm mạ crom Chiếc 8 Hàng mới
8 Chậu rửa bát 02 hố KT(860 x 490 x 270)mm mạ crom Chiếc 4 Hàng mới
9 Bộ tủ chậu rửa mặt ( 01 tủ nhựa KT 80x50cm, 01 chậu bọc sứ, 01 gương KT80x50cm Bộ 10 Hàng mới
10 Giầy nữ các loại Đôi 74 Hàng mới
11 Dép nữ Đôi 30 Hàng mới
12 Dép sandal nữ trẻ em Đôi 225 Hàng mới
13 Giầy nữ trẻ em Đôi 75 Hàng mới
14 Khăn quàng cổ KT (75x180cm) Chiếc 360 Hàng mới

3. Tổng giá khởi điểm tài sản: 288.080.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiều chí sau:

Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Cục Quản lý trường quy định, cụ thể như sau (Đơn vị nào có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn, trường hợp có nhiều đơn vị có điểm cao nhất bằng nhau sẽ do Cục Quản lý trường quyết định ).

          Trường hợp nếu chỉ có 1 đơn vị tham gia tổ chức nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ đấu giá thì số điểm chấm phải cao hơn hoặc bằng 60 điểm theo chí, thang chấm điểm.

Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày   19/5/2022 trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30’đến 11h30’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 02033.827.188.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh  thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biết và đăng ký./.

Cục QLTT Quảng Ninh
Phòng TC-HC