Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh: Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá Tài sản tịch thu

Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh: THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản tịch thu

 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

STT Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Chất lượng hàng hoá
1 Màn hình điện thoại 7x14(cm) Chiếc                  216 Hàng mới
2 Màn hình điện thoại 5,5x12(cm) Chiếc                    10 Hàng mới
3 Màn hình điện thoại 4,5x6,5(cm) Chiếc                    20 Hàng mới
4 Màn hình điện thoại 3,0x3,5(cm) Chiếc                    20 Hàng mới
5 Kính bảo vệ cảm ứng điện thoại Chiếc                  232 Hàng mới
6 Chân sạc điện thoại không dây Chiếc                  800 Hàng mới
7 Dây sạc điện thoại Chiếc                  340 Hàng mới
8 Tấm dán màn hình điện thoại Chiếc                  250 Hàng mới
9 Củ sạc điện thoại (thiếu dây) Chiếc                    60 Hàng mới
10 USB 2Gb Chiếc                    50 Hàng mới
11 Đèn lò(đèn treo đầu) Chiếc                    20 Hàng mới
12 Pin đèn Quả                  104 Hàng mới
13 Sạc đèn pin Chiếc                    50 Hàng mới
14 Chân sạc trong điện thoại  Chiếc                  240 Hàng mới
15 Nút Home (điện thoại) Chiếc                    50 Hàng mới
16 To vít 12cm Chiếc                    50 Hàng mới
17 Nước xịt rửa linh kiện 550ml/chai Chai                    24 Hàng mới

3. Tổng giá khởi điểm tài sản: 18.402.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu, bốn trăm linh hai ngàn đồng chẵn

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiều chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản cần đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp theo yêu cầu;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 đấu giá viên; tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản thanh lý với các cơ quan, tổ chức khác nhau trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc từ ngày 24/6/2021 đến hết ngày   01/7/2021 trong giờ hành chính. (Sáng từ 7h30’đến 12h00’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 02033.827.188.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biết và đăng ký./.

Cục QLTT Quảng Ninh
Cục QLTT Quảng Ninh