Quảng Ninh: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Thực hiện các quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và Quy định của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường về danh mục quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022.

Việc xây dựng và ban hành kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng trong các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường và thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán bộ, công chức tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí khác nhau đồng thời làm cơ sở cho việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác thực hiện đảm bảo quy định góp phần công khai, minh bạch thông tin trong công tác cán bộ.

Chuyển đổi vị trí công tác giúp cho cán bộ, công chức tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí khác nhau (ảnh minh hoạ)

Thời hạn định kỳ chuyển đổi áp dụng đối với Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng đã có thời gian công tác tại vị trí hiện tại là 05 năm; trong đó (Phó Đội trưởng phụ trách địa bàn thời gian chuyến đối trong nội bộ đơn vị từ 02 - 05 năm). Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đã có thời gian công tác tại vị trí hiện tại là 03 năm (đủ 36 tháng). Đối với trường họp có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác trong cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Toàn văn kế hoạch download tại đây!

THT
Phòng TCHC-Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh