Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Đội QLTT số 1

1.Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1 Địa chỉ: Khu 6, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2.Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

STT Tên tài sản Đơn  Số lượng Chất lượng
 hàng hóa
vị
1 Áo dài tay trẻ em Chiếc 24  Hàng mới 
2 Áo phao trẻ em Chiếc 40  Hàng mới 
3 Áo len trẻ em Chiếc 65  Hàng mới 
4 Quần dài trẻ em Chiếc 95  Hàng mới 
5 giầy thể thao trẻ em Đôi 44  Hàng mới 
6 Mũ vải trẻ em Chiếc 44  Hàng mới 
7 Găng tay trẻ em Đôi 45  Hàng mới 
8 Giầy cao cổ Đôi 25  Hàng mới 
9 Áo len người lớn Chiếc 119  Hàng mới 
10 Quần trẻ em Chiếc 281  Hàng mới 
11 áo khoác người lớn Chiếc 11  Hàng mới 
12 áo lông trẻ em Chiếc 4  Hàng mới 
13 áo len người lớn loại dày Chiếc 35  Hàng mới 
14 Áo nỉ người lớn Chiếc 10  Hàng mới 
15 Bộ nỉ trẻ em Bộ 16  Hàng mới 

 3. Gía khởi điểm của tài sản đấu giá: 31.600.000VNĐ. Số tiền bằng chữ: (Ba mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

4. Đội Quản lý thị trường số 1 trân trọng kính mời các đơn vị đấu giá có đủ các tiêu chí dưới đây đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định:

a. Về cơ sở vật chất để tổ chức đấu giá: có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c. Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tổ chức đấu giá từ 3 năm trở lên.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Cụ thể:

- Nếu cuộc đấu giá thành công: Thực hiện theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC.

- Nếu cuộc đấu giá không thành công: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC.

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

5. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 19/01/2021 đến ngày 21/01/2021 (giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường số 1, địa chỉ: Khu 6, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại liên hệ: 02 033 827189./.

Đội QLTT số 1