Kiểm tra, kiểm soát

Quảng Ninh: Đội Quản lý thị trường số 4 triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố Móng Cái

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Từ ngày 15/8 đến 18/8/2022, Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá cho hơn 100 lượt hộ kinh doanh. Kiểm tra, phát hiện xử lý 06 cơ sở vi phạm quy định về niêm yết giá.