ĐẢNG ỦY CỤC QLTT QUẢNG NINH Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 30/6/2022, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị đã tập trung sơ kết Nghị quyết số 118-NQ/ĐU ngày 31/12/2021 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong bối cảnh đầu năm tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp có nhiều ảnh hưởng tới việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Đảng bộ Cục QLTT đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, nhiều vụ việc điển hình về sinh phẩm vật tư phòng chống dịch được phát hiện và xử lý. Kết quả 6 tháng đầu năm Cục Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 332 vụ với tổng số tiền là trên 9 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường sẽ tập trung triển khai một số nội dung như sau:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng. Thường xuyên giám sát đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy chế làm việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến rõ nét và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ.

Bế mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Hưng – Bí thư Đảng bộ quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt kế hoạch được giao. 

Phòng Tổ chức - Hành chính (THT)
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh