Cục QLTT Quảng Ninh: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và sử dụng phần mềm INS

Ngày 26-12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho các học viên là lãnh đạo, công chức, kiểm soát viên thị trường thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội Quản lý thị trường.

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên Kiều Dương, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách pháp chế -  Tổng Cục Quản lý thị trường truyền đạt các kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; hướng dẫn áp dụng các quy định mới của pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính. Các học viên đã được trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Đây cũng là dịp để các học viên chủ động nêu ra những khó khăn, vướng mắc; trao đổi trực tiếp với báo cáo viên để hướng dẫn giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính khi thực thi nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.

Sau khi được tập huấn các kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường đã hướng dẫn cac học viên sử dụng nhưng tính năng mới của hệ thống phần mềm xử lý vi phạm hành chính (phần mềm INS) phiên bản cập nhật những biểu mẫu, tính năng mới đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống và quy định của pháp luật.

Tô Hồng Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh