Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Đội QLTT só 4)

Căn cứ Căn cứ các Quyết định số 606/QĐ-CQLTT ngày 06/11/2020 và số 628/QĐ-CQLTT, số 629/QĐ-CQLTT ngày 24/11/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội QLTT số 4; Căn cức Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Khu 7, phường Hải Yên, T.phố Móng Cái, Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

+ Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt VPHC số 00163594/QĐ-XPVPHC ngày 05/10/2020 của Cục QLTT tỉnh gồm: 597 kg kẹp tóc kim loại, 179 kg dây buộc tóc vải, 222 kg bờm tóc nhựa, 300 kg túi nilon đựng kẹp tóc là hàng nhập lậu, không hiệu, mới 100%; trị giá 31.745.000 đồng (Ba mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn).

+ Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00113794/QĐ-XPVPHC ngày 17/9/2020 của Đội Quản lý thị trường số 4 gồm: 65 đôi giầy nam, 47 chiếc quần bò, 06 chiếc quần bò lửng và 03 chiếc áo khoác bò là hàng không rõ nguồn gốc, mới 100%; trị giá 19.840.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

+ Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00163958/QĐ-XPVPHC ngày 28/10/2020 của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh gồm: 18 con Rô bốt lau nhà và hút bụi 35x35cm, 150 bộ bản lề cửa tủ và 1.090 chiếc áo thu đông dài tay loại mỏng là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 40.550.000 đồng (Bốn mươi triệu năm trăm lăm mươi ngàn đồng chẵn)

- Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00163959/QĐ-XPVPHC ngày 28/10/2020 của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh gồm: 420 chiếc màn hình điện thoại các loại, 270 viên pin điện thoại và 150 chiếc kính màn hình điện thoại các loại là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 32.285.000 đồng (Ba mươi hai triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn)

- Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00113799/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2020 của Đội Quản lý thị trường số 4 gồm: 08 chiếc máy tạo khói sân khấu 40cm, 19 chiếc đèn laser sân khấu 40-60cm, 35 chiếc đèn xoay sân khấu (cảm biến âm thanh), 04 bộ đèn kiêm máy tạo khói sân khấu 80cm, 06 bộ mixer, 10 bộ lọc nhiễu âm thành, 13 can loại 5 lít dung dịch tạo khói sân khấu là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 23.050.000 đồng (Hai mươi ba triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

- Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00113800/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2020 của Đội Quản lý thị trường số 4 gồm: 04 bộ lót ghế ô tô (giả da), 01 bộ kệ bát đĩa có sấy, 5.000 chiếc lưỡi cắt platium 4cm, 01 chiếc xe thăng bằng điện, 20 tấm pin năng lượng mặt trời 25W, 10 đôi giày trượt patin là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 12.400.000 đồng (Mười hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

- Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00113801/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2020 của Đội Quản lý thị trường số 4 gồm: 1.300 chiếc kính mắt trắng nhựa, 20 chiếc máy hỗ trợ làm móng tay, 106 chiếc gương 2 mặt gập úp 25x40cm và 100 chiếc máy cạo râu 6x3cm là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 13.400.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

- Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00108083/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2020 của Đội Quản lý thị trường số 4 gồm: 400 chiếc bóng đèn led pha ô tô 36W (7cm) là hàng nhập lậu, mới 100%; trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 183.270.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Đội Quản lý thị trường số 4 quyết định, cụ thể như sau:

 

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 05 năm hoạt động trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 Phù hợp theo yêu cầu của Đội Quản lý thị trường số 4

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

 Có Hội trường đấu giá từ 100 chỗ ngồi trở lên tại trụ sở.

6

Nãng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

 Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Đội Quản lý thị trường số 4 lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Tại Đội Quản lý thị trường số 4; địa chỉ: Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên mọi chi tiết xin liên hệ tại Đội Quản lý thị trường số 4; địa chỉ: Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Đin thoi: 02033881097.

Đội Quản lý thị trường số 4 mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp./.

Lê Mạnh - Cục QLTT Quảng Ninh