Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Đôi QLTT số 5)

Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1.Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

             Đội Quản lý thị trường số 5

              Địa chỉ: Tổ 66, Khu 6, Phường Hà  Khẩu, Thành phố Hạ Long, tỉnh QN

2.Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: (có bảng kê chi tiết kèm theo)

 3. Gía khởi điểm của tài sản đấu giá: 154.610.000VNĐ. Số tiền bằng chữ: (Một trăm năm mươi tư triệu sáu trăm mười nghìn đồng chẵn).

4. Đội Quản lý thị trường số 5 trân trọng kinh mời các đơn vị đấu giá có đủ các tiêu chí dưới đây đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định:

a. Về cơ sở vật chất để tổ chức đấu giá: có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c. Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tổ chức đấu giá từ 3 năm trở lên.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Cụ thể:

- Nếu cuộc đấu giá thành công: Thực hiện theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC.

- Nếu cuộc đấu giá không thành công: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC.

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

5. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 06/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường số 5, địa chỉ: Tổ 66, Khu 6, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại liên hệ: 0906 132 999./.

Đội QLTT số 5