Hoạt động

ĐẢNG ỦY CỤC QLTT QUẢNG NINH Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 30/6/2022, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.